Battery Huawei Mate 8 Huawei Battery 4000mAh Li-Ion (Bulk) HB396693ECW (sku 2006)

 Battery Huawei Mate 8 Huawei Battery 4000mAh Li-Ion (Bulk)  HB396693ECW (sku 2006)  Battery Huawei Mate 8 Huawei Battery 4000mAh Li-Ion (Bulk)  HB396693ECW (sku 2006)

Battery Huawei Mate 8 Huawei Battery 4000mAh Li-Ion (Bulk) HB396693ECW (sku 2006)

    Battery Huawei Mate 8 Huawei Battery 4000mAh Li-Ion (Bulk)  HB396693ECW (sku 2006)