Huawei nova lcd white (CAN-L01) (624)

Huawei nova lcd white (CAN-L01) (624) Huawei nova lcd white (CAN-L01) (624)

Huawei nova lcd white (CAN-L01) (624)

    Name: Huawei nova lcd white 
    Model : Huawei nova (CAN-L01)
    Part Number :  
    Packaging : Compatible
    Sku :000624